- provádíme chemické i mechanické omezení výskytu Bolševníku a jiných invazních rostlin, sekání travnatých ploch, kácení dřevin

Bolševník velkolepý je řazen mezi vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území. Podle českých zákonů je majitel pozemku povinen zabezpečit nešíření této rostliny, což není vždy dodržováno.

BolsevnikBolsevnik-2

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com